Trading Bitcoin jako CFD / Pochodna: Plusy i Minusy cz.1

Plusy

    • Handel kontraktem CFD lub instrumentem pochodnym na bitcoinie neguje odpowiedzialność za zabezpieczenie kluczy prywatnych.
    • Większy stopień dźwigni jest zwykle oferowany na instrumentach pochodnych, więc marża gotówkowa może mieć większą siłę nabywczą (zwiększone ryzyko / nagrodę).
    • Kontrakty CFD / derywaty pozwalają na zwarcie poprzez otwarcie pozycji sprzedającej bez wcześniejszej pozycji długiej (kupna), dla tych, którzy chcą spekulować na spadku cen instrumentu bazowego.
    • Brokerzy mogą oferować niższe opłaty transakcyjne, chociaż spready mogą być nieco szersze lub wyraźniejsze, w zależności od źródeł płynności, z których korzysta dom maklerski.

Cons

     • Spready (koszty handlowe) są zazwyczaj szersze w porównaniu do transakcji bazowych.
     • Transakcje mogą zostać anulowane lub odwrócone w przypadku, gdy broker znajdzie błąd w swoich systemach (cena itp.) Lub jeśli stwierdzi, że klient narusza ich konkretną umowę z tym brokerem (umowy różnią się).
     • Klienci polegają na wiarygodności kredytowej brokera internetowego w celu ostrożnego zarządzania ryzykiem i zapewnienia, że ​​jest on dobrze skapitalizowany (mniejsze ryzyko zerwania).
     • Obrót marżą oznacza, że ​​istnieje szansa na wystąpienie ujemnego salda w przypadku dużej zmienności rynku, luki lub innego zdarzenia systemowego Black Swan.
     • W takich przypadkach ryzyko kontrahenta spada na brokera, co oznacza, że ​​jeśli broker ogłosi bankructwo, inwestorzy mogą ponieść znaczące straty i nie uzyskać pierwszeństwa wśród wierzycieli.

Dolna linia

Aktywni handlowcy, którzy chcą spekulować na Bitcoin w krótkim lub średnim okresie, mogą zauważyć, że handel CFD / instrumentami pochodnymi na Bitcoin za pomocą brokera forex online zapewni im 24-godzinną transakcję, potencjalnie niższą marżę i możliwość przejścia na długą lub krótką. Ze względu na ryzyko kontrahenta wybór brokera jest równie ważny, jak znalezienie go z najlepszymi narzędziami handlowymi lub stawkami prowizyjnymi.

Brokerzy Forex, którzy oferują (marżę) Bitcoin jako CFD

Przykład handlowania bitcoinem (BTC) i kryptowalutami na platformie internetowej eToro:

eToro Cryptocurrency watch list web platform bitcoin

Kupowanie papierów wartościowych związanych z bitcoinami (ETF, ETP itp.): Plusy i minusy

Plusy

     • Handel zabezpieczeniami związanymi z bitcoinem, które mają na celu replikowanie wydajności aktywów lub działanie jako zaufanie, które utrzymuje bitcoiny, w których inwestorzy nie muszą przechowywać kluczy prywatnych, zapewnia inwestorom alternatywny instrument inwestycyjny do kupowania i przechowywania (tylko długo).
     • Nie wymaga zabezpieczania kluczy prywatnych
     • Transakcje jako publicznie notowane zabezpieczenie wymiany w ramach wytycznych dotyczących wymiany.

Cons

     • Cena papieru wartościowego i ceny instrumentu bazowego (Bitcoin) może być różna, co powoduje błąd w śledzeniu spowodowany opłatami lub innymi różnicami w metodzie budowy portfela.
     • Zabezpieczenia można wymieniać tylko w godzinach wymiany, a nie 24 godziny na dobę, tak jak w przypadku Bitcoin.
     • Wolumen papierów wartościowych znajdujących się w obrocie może być mniejszy niż dostępny wolumen aktywów bazowych (powodujący niepłynność).
     • Licytacje kupna i sprzedaży oraz inne opłaty mogą różnić się od kosztu bezpośredniego zakupu instrumentu bazowego

Dodaj komentarz

Facebook