Miesiąc: Czerwiec 2018

Wskaźnik zużycia energii Bitcoin cz.3

W tym samym raporcie Morgan Stanley twierdzi, że zużycie energii przez Bitcoin musi wynosić co najmniej 23 terawatogodziny rocznie (za 3 stycznia 2018 r.). Morgan Stanley znajduje tę liczbę w oparciu o raport Quartz z wycieczki po centrum danych górniczych Bitmain , wyposażonym w najnowsze kopalnie wiertnicze z 1387 roku, z jesieni ubiegłego roku. W tym czasie centrum danych pobierało 40 megawatów na godzinę i reprezentowało 4% globalnej pojemności sieci Bitcoin (6M TH / s). Morgan Stanley kontynuuje, stwierdzając, że „ostatnia aktywna stawka hash sieci Bitcoin wynosi ~ 15,2M TH / s, co oznacza, że ​​całkowite godzinne zużycie prądu Bitcoin wynosi ponad 2700 megawatów / godzinę (23 terawatogodziny / rok)”. Firma zauważa również, że realistyczna liczba może być wyższa, ponieważ „najbardziej wydajne urządzenia górnicze używane przez Bitmain w swoich obiektach nie są jeszcze szeroko dostępne” (wskaźnik zużycia energii Bitcoin pokazywał ~ 37 terawatogodzin / rok w tym samym dniu ). Z tego powodu Morgan Stanley konkluduje, że „obecne szacunki dotyczące użytkowania są prawdopodobnie w prawidłowym ogólnym zakresie”.

Oczywiście, wskaźnik zużycia energii Bitcoin jest również w dużym stopniu modelem prognozowania przyszłego zużycia energii Bitcoin (w przeciwieństwie do oszacowań opartych na izhrate, które nie mają właściwości predykcyjnych). Model przewiduje, że górnicy ostatecznie wydadzą 60% swoich przychodów na energię elektryczną. W chwili obecnej (styczeń 2018 r.) Górnicy wydają znacznie mniej na energię elektryczną. 25 stycznia 2018 r. Indeks Bitcoin Energy szacował, że zaledwie 22% przychodów górników (2,2 mld USD w porównaniu z 10,4 mld USD) zostało faktycznie wydanych na koszty energii elektrycznej. Na tej podstawie wskaźnik zużycia energii pozwoliłby przewidzieć możliwe zużycie energii na poziomie około 130 terawatogodzin / rok (zakładając stabilne przychody). Wydaje się, że wzrost ten jest zgodny z przewidywaną produkcją górniczą.

W odniesieniu do przyszłego zużycia energii, Morgan Stanley szacuje, że Taiwan Semiconductor Manufacturing Company „ma zamówienia Bitcoin ASIC na 15-20K opłat za wafle miesięcznie za 1Q18”. Z każdym opłatkiem, który jest w stanie dostarczyć żetony dla „27-30 bitcoinowych platform wydobywczych”, całkowita pula wydobycia bitcoiny „może zobaczyć do 5-7,5 mln nowych zestawów dodanych w ciągu najbliższych 12 miesięcy”, jeśli „poziomy produkcji 1Q18 zostaną utrzymane do 2018 r. „. Pod koniec 2018 r. Oznacza to, że „sieć Bitcoin może potencjalnie pobierać ponad 13 500 megawatów na godzinę (120 terawatogodzin / rok)”, a nawet 16 000 megawatów / godzinę (140 terawatogodzin / rok) w oparciu o „90 % wykorzystania i 60% bezpośredniego zużycia energii elektrycznej „.

Ogólnie można stwierdzić, że stosunkowo prosty model wskaźnika zużycia energii Bitcoin jest obsługiwany zarówno przez empatyczne dowody z rzeczywistych obiektów górniczych, jak i prognozy wydobycia Bitcoin ASIC.

rekomendowane lektury

Indeks zużycia energii Bitcoin to pierwszy w czasie rzeczywistym szacunek energii zużywanej przez sieć Bitcoin, ale z pewnością nie pierwszy. Lista artykułów, które dotyczyły tego tematu w przeszłości, została opisana poniżej. Artykuły te posłużyły jako inspiracja dla indeksu energetycznego i mogą również służyć jako potwierdzenie szacunkowych liczb.

Wydobycie Bitcoin z użyciem paneli słonecznych :
Chłodzenie koparek Bitcoin : 
Olej mineralny :

Wskaźnik zużycia energii Bitcoin cz.2

Porównanie zużycia energii Bitcoina z innymi systemami płatności

Aby zobrazować energię zużywaną przez sieć Bitcoin, możemy na przykład porównać ją z innym systemem płatności, np. VISA. Według VISA, firma zużyła na całym świecie łącznie 674.922 gigadżuli energii (z różnych źródeł) dla wszystkich swoich operacji. Oznacza to, że VISA ma zapotrzebowanie na energię równe około 17 000 amerykańskich gospodarstw domowych. Wiemy również, że w 2017 roku VISA przetworzyła 111,2 miliarda transakcji . Przy pomocy tych liczb możliwe jest porównanie obu sieci i pokazanie, że Bitcoin jest wyjątkowo energochłonny na transakcję niż VISA (należy zauważyć, że poniższy wykres porównuje pojedynczą transakcję Bitcoin do 100 000 transakcji VISA).

Oczywiście liczby te są dalekie od doskonałości (np. Nie uwzględniono zużycia energii w biurach VISA), ale różnice są tak duże, że niezależnie od tego będą szokujące. Porównanie ze średnią transakcją niepieniężną w zwykłym systemie finansowym pokazuje, że przeciętna transakcja bitcoinowa wymaga kilku tysięcy razy więcej energii . Można argumentować, że jest to po prostu cena transakcji, która nie wymaga zaufanej strony trzeciej, ale cena ta nie musi być tak wysoka, jak zostanie to omówione poniżej.

Alternatywy

Dowód pracy był pierwszym algorytmem konsensusu, który zdołał się sprawdzić, ale nie jest to jedyny algorytm konsensusu. W ostatnich latach opracowywano bardziej energooszczędne algorytmy, takie jak dowód stawki. W przypadku właścicieli monet na gotówkę tworzą bloki, a nie górników, a zatem nie wymagają maszyn o dużej mocy, które produkują tyle zacieków na sekundę, ile to możliwe. Z tego powodu zużycie energii dowodu o stosie jest znikome w porównaniu z dowodem pracy. Bitcoin mógłby potencjalnie przejść na taki algorytm konsensusu, który znacznie poprawiłby zrównoważony rozwój. Jedynym minusem jest to, że istnieje wiele różnych wersji dowodu-of-stawki, i żaden z nich nie w pełni udowodnił się jeszcze. Niemniej jednak praca nad tymi algorytmami daje nadzieję na przyszłość.

Model zużycia energii i główne założenia

Mimo, że całkowite obciążenie sieci można łatwo obliczyć, nie można stwierdzić, co to oznacza pod względem zużycia energii, ponieważ nie ma centralnego rejestru dla wszystkich aktywnych urządzeń (i ich dokładnego zużycia energii). W przeszłości szacunki zużycia energii zwykle zawierały założenie na temat tego, jakie maszyny były nadal aktywne i w jaki sposób były dystrybuowane, aby uzyskać określoną liczbę Watów zużytych na Gigahash / s (GH / s). Szczegółowa analiza rzeczywistej kopalni Bitcoin pokazuje, dlaczego takie podejście z pewnością doprowadzi do niedoceniania zużycia energii przez sieć, ponieważ nie uwzględnia istotnych czynników, takich jak niezawodność maszyny, koszty klimatyczne i chłodzenia. To arbitralne podejście doprowadziło zatem do szerokiego zestawu szacunków zużycia energii, które silnie odbiegają od siebie, czasami z lekceważeniem gospodarczych konsekwencji wybranych parametrów. Dlatego Indeks Zużycia Energii Bitcoin proponuje rozwiązanie problemu i podejście do zużycia energii z perspektywy ekonomicznej.

Indeks opiera się na założeniu, że dochody i koszty górników są powiązane. Ponieważ koszty energii elektrycznej stanowią główny składnik bieżących kosztów, wynika z tego, że całkowite zużycie energii elektrycznej w sieci Bitcoin musi być również powiązane z dochodami z górników.Mówiąc prościej, wyższe dochody z wydobycia mogą być obsługiwane przez bardziej energochłonne maszyny. W jaki sposób Indeks zużycia energii Bitcoin wykorzystuje dochody górników do oszacowania zużycia energii wyjaśniono tutaj szczegółowo (również w recenzowanej literaturze naukowej) i podsumowano w następującej infografice:

Infografika Bitcoin Wskaźnik zużycia energii

Zauważ, że można wyciągnąć różne wnioski dotyczące stosowania różnych założeń (udostępniono tutaj kalkulator umożliwiający testowanie różnych założeń). Wybrane założenia zostały wybrane w taki sposób, aby można je było uznać za intuicyjne i konserwatywne, oparte na informacjach o rzeczywistych operacjach wydobywczych. Ostatecznie celem Indeksu nie jest uzyskanie doskonałych szacunków, ale stworzenie ekonomicznie wiarygodnego, codziennego oszacowania, które jest dokładniejsze i solidniejsze niż oszacowanie oparte na wydajności wybranych maszyn górniczych.

Krytyka i walidacja

Aktualizacja : metodologia stanowiąca podstawę wskaźnika zużycia energii Bitcoin została zakotwiczona w recenzowanej literaturze akademickiej od maja 2018 r. Pełną wersję można znaleźć tutaj .

Z biegiem czasu Indeks Zużycia Energii Bitcoin był przedmiotem wielu krytyki. Przedsiębiorca Marc Bevand, który twierdzi, że istnieją poważne błędyw sposobie obliczania wskaźnika zużycia energii Bitcoin, jest często cytowany w tym względzie. W swojej własnej rynkowej i technicznej analiziezużycia elektryczności Bitcoina Bevand argumentuje, że rzeczywiste zużycie energii Bitcoina jest znacznie niższe (~ 18 terawatogodzin / rok na 11 stycznia 2018 r.) Niż liczba dostarczona przez Bitcoin Energy Consumption Index. Ale to alternatywne podejście, oparte na analizie hashatu Bitcoina (mocy obliczeniowej), również nie jest kontrowersyjne. Morgan Stanley precyzyjnie uchwycił główne problemy w tym podejściu w swoim raporcie ” Produkcja Bitcoin ASIC potwierdza zużycie energii elektrycznej ” (3 stycznia 2018 r.), Wyjaśniając, że „metodologia szybkości mieszania wykorzystuje dość optymistyczny zestaw założeń dotyczących wydajności i może nie pozwolić na wystarczającą ilość zużycie energii elektrycznej przez urządzenia chłodzące i sieciowe „. Wpływ tego może być znaczący, jak wynika z wcześniejszej wypowiedzi szefa BitFury Valerii Vavilova, że ​​”wiele centrów danych na całym świecie ma od 30 do 40 procent kosztów energii elektrycznej do chłodzenia” (40 do 65 procent w stosunku do niewchłanialnych kosztów energii elektrycznej ). Nie jest więc zaskakujące, że podejście oparte na szybkości mieszania wytwarza niższe oszacowanie zużycia energii.

Facebook