Wskaźnik zużycia energii Bitcoin cz.3

W tym samym raporcie Morgan Stanley twierdzi, że zużycie energii przez Bitcoin musi wynosić co najmniej 23 terawatogodziny rocznie (za 3 stycznia 2018 r.). Morgan Stanley znajduje tę liczbę w oparciu o raport Quartz z wycieczki po centrum danych górniczych Bitmain , wyposażonym w najnowsze kopalnie wiertnicze z 1387 roku, z jesieni ubiegłego roku. W tym czasie centrum danych pobierało 40 megawatów na godzinę i reprezentowało 4% globalnej pojemności sieci Bitcoin (6M TH / s). Morgan Stanley kontynuuje, stwierdzając, że „ostatnia aktywna stawka hash sieci Bitcoin wynosi ~ 15,2M TH / s, co oznacza, że ​​całkowite godzinne zużycie prądu Bitcoin wynosi ponad 2700 megawatów / godzinę (23 terawatogodziny / rok)”. Firma zauważa również, że realistyczna liczba może być wyższa, ponieważ „najbardziej wydajne urządzenia górnicze używane przez Bitmain w swoich obiektach nie są jeszcze szeroko dostępne” (wskaźnik zużycia energii Bitcoin pokazywał ~ 37 terawatogodzin / rok w tym samym dniu ). Z tego powodu Morgan Stanley konkluduje, że „obecne szacunki dotyczące użytkowania są prawdopodobnie w prawidłowym ogólnym zakresie”.

Oczywiście, wskaźnik zużycia energii Bitcoin jest również w dużym stopniu modelem prognozowania przyszłego zużycia energii Bitcoin (w przeciwieństwie do oszacowań opartych na izhrate, które nie mają właściwości predykcyjnych). Model przewiduje, że górnicy ostatecznie wydadzą 60% swoich przychodów na energię elektryczną. W chwili obecnej (styczeń 2018 r.) Górnicy wydają znacznie mniej na energię elektryczną. 25 stycznia 2018 r. Indeks Bitcoin Energy szacował, że zaledwie 22% przychodów górników (2,2 mld USD w porównaniu z 10,4 mld USD) zostało faktycznie wydanych na koszty energii elektrycznej. Na tej podstawie wskaźnik zużycia energii pozwoliłby przewidzieć możliwe zużycie energii na poziomie około 130 terawatogodzin / rok (zakładając stabilne przychody). Wydaje się, że wzrost ten jest zgodny z przewidywaną produkcją górniczą.

W odniesieniu do przyszłego zużycia energii, Morgan Stanley szacuje, że Taiwan Semiconductor Manufacturing Company „ma zamówienia Bitcoin ASIC na 15-20K opłat za wafle miesięcznie za 1Q18”. Z każdym opłatkiem, który jest w stanie dostarczyć żetony dla „27-30 bitcoinowych platform wydobywczych”, całkowita pula wydobycia bitcoiny „może zobaczyć do 5-7,5 mln nowych zestawów dodanych w ciągu najbliższych 12 miesięcy”, jeśli „poziomy produkcji 1Q18 zostaną utrzymane do 2018 r. „. Pod koniec 2018 r. Oznacza to, że „sieć Bitcoin może potencjalnie pobierać ponad 13 500 megawatów na godzinę (120 terawatogodzin / rok)”, a nawet 16 000 megawatów / godzinę (140 terawatogodzin / rok) w oparciu o „90 % wykorzystania i 60% bezpośredniego zużycia energii elektrycznej „.

Ogólnie można stwierdzić, że stosunkowo prosty model wskaźnika zużycia energii Bitcoin jest obsługiwany zarówno przez empatyczne dowody z rzeczywistych obiektów górniczych, jak i prognozy wydobycia Bitcoin ASIC.

rekomendowane lektury

Indeks zużycia energii Bitcoin to pierwszy w czasie rzeczywistym szacunek energii zużywanej przez sieć Bitcoin, ale z pewnością nie pierwszy. Lista artykułów, które dotyczyły tego tematu w przeszłości, została opisana poniżej. Artykuły te posłużyły jako inspiracja dla indeksu energetycznego i mogą również służyć jako potwierdzenie szacunkowych liczb.

Wydobycie Bitcoin z użyciem paneli słonecznych :
Chłodzenie koparek Bitcoin : 
Olej mineralny :

Dodaj komentarz

Facebook