Bitseven.com – rośnie konkurencja dla Bitmex ?

Pod koniec lipca powstała nowa platforma pozwalająca na spekulację na kursie BTC, dodatkową nowinką jaka się pojawiła a nie była dostępna na platformie Bitmex jest możliwość spekulacji walutą LTC /ETH/ BCH oraz wewnętrzna wymiana. Płatność odbywa się wyłącznie na pomocą Bitcoina, jak i wypłata. Poniżej regulamin nowej platformy :

Regulamin transakcji

Regulamin Transakcji Lewarowanych BitSeven

 • Transakcje lewarowane BitSeven są usługą oferującą dźwignię finansową w zakresie zmian kursu kryptowaluty. Użytkownik może zarabiać niezależnie od tego, czy cena kryptowaluty rośnie czy spada. Użytkownik, który chce osiągnąć zysk na rosnącej cenie, składa zamówienie „w górę”. Z drugiej strony,użytkownik, który uważa, że cena spadnie, składa zamówienie „w dół”.
 • Wpłacanie środków

  Możesz wpłacić środki w Bitcoinach. BitSeven przyjmuje wpłaty jedynie w Bitcoinach. Adresami depozytowymi BitSeven są niezmienne, wielopodpisowe adresy portfeli offline.

 • Wypłaty

  Możesz wypłacać środki tylko w Bitcoinach.

 • Dźwignia finansowa

  BitSeven oferuje dźwignię do 100x dla czterech walut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Bitcoin Cash. Użytkownik może wybrać wartość dźwigni.

 • Pozycja dwukierunkowa

  Użytkownik może zająć pozycję w przeciwnym kierunku niż obecnie utrzymywana pozycja. Przykładowo użytkownik może zająć pozycję „w dół”, jednocześnie utrzymując pozycję „w górę”.

 • Zysk

  W przypadku zastosowania dźwigni 50x: Jeśli użytkownik złoży zamówienie „w górę”, a cena wzrośnie o 2%, osiągnie zysk w wysokości 100%, gdy zastosowana zostanie dźwignia 50x. I odwrotnie, jeśli cena spadnie o 2% po złożenia zamówienia „w dół”, zysk użytkownika wyniesie 100%.

 • Strata

  W przypadku zastosowania dźwigni 50x: Jeśli użytkownik złoży zamówienie „w górę”, a cena spadnie o 1%, strata użytkownika wyniesie 50%, gdy zastosowana zostanie dźwignia 50x. I odwrotnie, jeśli cena wzrośnie o 1% po złożenia zamówienia „w dół”, strata użytkownika wyniesie 50%.

 • Automatyczna sprzedaż z zyskiem

  Gdy zysk ze średniej ceny pozycji wynosi 100%, taka pozycja zostanie sprzedana po cenie rynkowej przez automatyczny system sprzedaży. Funkcja automatycznej sprzedaży z zyskiem może być wyłączona lub włączona w prawym dolnym rogu części transakcji lewarowanych. (Wybierz między 100%, 200% a 300%)

 • Minimalizowanie strat (automatyczna sprzedaż ze stratą)

  Kiedy średnia cena pozycji osiągnie ceny Loss Cut to odpowiednia pozycja będzie sprzedana według ceny marketu przez system sprzedaży automatycznej. Gdy dochodzi do minimalizowania strat w zakresie danej pozycji, dostępne środki nie będą uwzględnione w pozycji, a strata będzie ograniczona do zakresu ceny kupna. Można ograniczyć straty, nie korzystając na pozycji z dostępnych środków.

 • Zmiana ceny dla automatycznej sprzedaży ze stratą

  Jeśli użytkownik dokona kolejnych transakcji kupna, będzie mógł zmienić cenę dla automatycznej sprzedaży ze stratą na pozycji, ponieważ średnia cena będąca podstawą dla straty uległa zmianie.

 • Spread

  Spread jest różnicą między ceną zakupu a ceną sprzedaży w momencie transakcji, która ma miejsce, gdy użytkownik utrzymuje pozycję. W przypadku nadzwyczajnych fluktuacji lub niestabilności rynku spread tymczasowo rośnie. W porównaniu do swoich konkurentów BitSeven oferuje najmniejszy spread.

 • Okres utrzymania pozycji

  Użytkownik może utrzymać pozycję przez maksymalnie 240 godzin. Pozycje, które nie zostały sprzedane przed tym terminem, zostaną automatycznie sprzedane po cenie rynkowej, kiedy termin ten upłynie.

 • Indeks BitSeven

  Indeks BitSeven podaje średnią ważoną między cenami podanymi przez Poloniex i Bitfinex. W przypadku gdy Poloniex lub Bitfinex zaprzestaną działalności lub jeśli dane dotyczące ceny nie będą dostępne, podana zostanie jedynie cena drugiej giełdy. Co więcej, giełdy podające źródła ceny można zamienić na inne giełdy po wcześniejszym powiadomieniu.

 • Konserwacja serwera transakcyjnego

  Regularna konserwacja systemu ma miejsce od godz. 11 do 11.30 w strefie czasowej TIME(UTC) 30 dnia każdego miesiąca. Złożenie nowego zamówienia w czasie konserwacji nie będzie możliwe, lecz konserwacja nie wpłynie na utrzymywane pozycje.

Inicjator artykułu : @socjolog2008

w toku..Testy ;)

Dodaj komentarz

Facebook