Zaczynają się katastroficzne artykuły..Opinia: Bitcoin jest bliski stania się bezwartościowym

Minął zaledwie rok od czasu, gdy entuzjaści bitcoinów prognozowali, że kryptowaluta osiągnie cenę 1 miliona dolarów.

Ale to było wtedy. Przy cenie Bitcoin BTCUSD, -0,54%, która spadła prawie o 80% w stosunku do swojej wartości szczytowej, a teraz notując znacznie poniżej poziomu wsparcia wynoszącego 6000 USD, wszyscy zastanawiają się, dokąd zmierza.

Odpowiedź brzmi: szybki i bolesny spadek do zera .

W kolumnie MarketWatch, którą napisałem w kwietniu ubiegłego roku, wyjaśniłem, co może oznaczać, że bitcoin stanie się bezwartościowy. Bitcoin zbliża się do tego punktu. Jak argumentowałem, kiedy cena Bitcoina spadnie poniżej kosztów wydobycia , zachęta do wydobycia ulegnie pogorszeniu, wbijając bitcoin w spiralę śmierci. Oznacza to, że bez działalności wydobywczej wspierającej księgę, która zachowuje rejestry tego, kto jest właścicielem – bitcoin jest przecież zbiorem zaszyfrowanych liczb, które nie mogą ustalić własności czegokolwiek – bitcoin stanie się bezwartościowy.

Typowy składnik aktywów ma zestaw przepływów pieniężnych, a jego wartość jest pochodną oczekiwań inwestorów dotyczących tych przepływów pieniężnych. Bitcoin nie ma przepływów pieniężnych. Pod tym względem jest ona bardziej podobna do złota, ponieważ jej wartość jest w pewnym stopniu napędzana przez jej celowość i potencjalne zastosowania, ale przede wszystkim przez koszt wydobycia. Chociaż istnieje wiele szacunków kosztów wydobycia bitcoina, większość sugeruje, że jest to blisko 5000 USD na monetę. Ponadto, mimo że tradycyjne towary, takie jak złoto, wymagają znacznych inwestycji, przy ograniczonej wiedzy technicznej i kapitale, każdy może wydobywać bitcoiny. Tak więc cena bitcoin musi być bliska w pełni obciążonym kosztom wydobycia (co oznacza, że ​​jesteś skromnie wynagradzany za swój czas i nakłady kapitałowe). Tak więc można się spodziewać, że cena bitcoina będzie wahać się gdzieś w tym punkcie.

Co więcej, jest jedna dodatkowa komplikacja: w przeciwieństwie do złota, które prawdopodobnie ze względu na historyczny wypadek, jest powszechnie akceptowane jako zasób wartości, bitcoin jest cyfrowym towarem bez takiej uniwersalnej akceptacji jako zasobu wartości. Podczas gdy pierwotni kupcy i górnicy bitcoina byli prawdziwymi wyznawcami zmiany paradygmatu, myśleli, że to obiecywał i byli gotowi dokonać niezbędnych inwestycji na przyszłe zyski, tym bardziej nowi kupujący i górnicy byli prymitywnymi, chciwymi … napędzani inwestorzy.

Ich chciwość była dalej napędzana przez handel terminowy, który był wprowadzany, gdy ceny bitcoinów rosły, a słońce wydawało się nieustannie rosnąć na horyzoncie. Przy cenach bitcoin znacznie powyżej kosztów wydobycia, widzieli oczywistą możliwość arbitrażu: Bitcoin kopalni i sprzedaj go za wyższą cenę na rynku kontraktów terminowych dla gwarantowanego zysku arbitrażowego.

Nic dziwnego, że tradycyjni inwestorzy zauważyli, że wielu inwestuje w działalność wydobywczą, a bitcoin, który miał powstać w wyniku wydobycia, był sprzedawany na rynku kontraktów terminowych. W miarę, jak więcej arbitrów wchodzi na rynek, aby wykorzystać tę okazję, ceny bitcoinów zostały zepchnięte blisko kosztów wydobycia (z niewielkim zyskiem) i doprowadziły do ​​długiego (w bitcoinowym świecie) okresu stabilnych cen. Zmienił także cerę górników, a ich większa część teraz jest górnikami w jasnej pogodzie, szukającymi szybkiego złotnika, który szybko zniknie, gdy szansa się rozpuści.

Koszt wydobycia bitcoina nie jest jednak kwotą ustaloną. Istnieje mechanizm sprzężenia zwrotnego w wydobywaniu jakiegokolwiek towaru, który ma zastosowanie do bitcoina: gdy cena bitcoina wzrasta, nowi górnicy wchodzą na rynek, zwiększając wysiłek wymagany do wydobycia bitcoina, ponieważ jego nagroda zostanie podzielona pomiędzy większą grupę górników. Podobnie, gdy cena bitcoin spada, a górnicy kończą, koszty wydobycia maleją. Jednak liczba górników nie może spaść poniżej pewnego poziomu, ponieważ bez górników zapewniających moc obliczeniową do utrzymania księgi głównej, łańcuch bitcoinowy nie pozostanie opłacalny.

Wydobycie za cenę wyższą niż koszt, po którym można sprzedawać na rynku kontraktów terminowych, niszczy wartość. Tak więc, każdy racjonalny inwestor – nawet taki, który mocno wierzy, że cena bitcoina odbije się – nie ma motywacji do wydobycia, jeśli koszt wydobycia jest wyższy niż cena przyszłaby i lepiej kupuje się na rynku kontraktów terminowych. I w przeciwieństwie do złota, które może zachować swoją wartość, nawet jeśli działalność wydobywcza przestanie działać, bitcoin nie może mieć wartości bez działalności górniczej, która utrzymuje księgę tego, kto ją posiada. W przypadku braku działalności wydobywczej bitcoin jest zbiorem zaszyfrowanych liczb bez wartości.

Śmierć spirali

Wygląda więc na to, że Bitcoin wchodzi teraz w spiralę śmierci: jeśli cena nadal spada, a koszt wydobycia nie spada odpowiednio (koszt wydobycia będzie się obniżał algorytmicznie, ale niekoniecznie w takim samym stopniu jak spadek cen), bitcoin szybko przejdzie do zera.

Zwolennicy Bitcoina będą twierdzić, że cena bitcoina spadła wcześniej o znaczną część procentową. Tyle że ten ostatni spadek różni się na trzy znaczące sposoby. Po pierwsze, wielkość niedawnego spadku przyćmiewa wielkość przeszłych spadków. Po drugie, przegrani w ostatnim spadku są nowymi inwestorami, którzy prawdopodobnie wycofają się, dopóki nie będzie większej jasności co do przypadków użycia bitcoina. Po trzecie, rynki kontraktów terminowych zmieniły grę, umożliwiając górnikom oszacowanie strat górniczych i zysków na samym początku – jeśli możesz kupić na rynku kontraktów terminowych po cenie poniżej moich kosztów wydobycia, dlaczego moje na pewną stratę?

Source : https://www.marketwatch.com/story/bitcoin-is-close-to-becoming-worthless-2018-12-03?mod=ampfoot_mostpop

Dodaj komentarz

Facebook