Odbicie na rynku kryptowalut od kilku dni +800$. Rajd św.Mikołaja ?

Rajd św. Mikołaja lub efekt grudnia to, w żargonie inwestorów giełdowych, nazwa okresu od początku do końca grudnia charakteryzującego się wzrostami kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Mianem „rajdu Świętego Mikołaja”, określa się też polepszenie nastrojów inwestorów, towarzyszących wzrostom indeksów giełdowych, który zazwyczaj pojawia się w grudniu.

Inwestorzy indywidualni, spodziewający się efektu stycznia, zaczynają już na początku grudnia dokonywać zakupów akcji, mając nadzieję, że odsprzedadzą je w styczniu w trakcie trwania hossy, przez co generują wzrosty kursów poprzez dodatkowy popyt, tworząc „rajd św. Mikołaja”.

Inwestorzy instytucjonalni (np. fundusze inwestycyjne) natomiast pod koniec roku dokonują transakcji związanych z porządkowaniem portfela akcyjnego, co jest okazją do zakupów

Źródło : https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajd_św._Mikołaja

Tutaj tematy opisane szerzej :

Rajd Świętego Mikołaja na rynkach. Czy Inwestorzy otrzymają prezenty w 2018?

https://www.bankier.pl/tag/rajd-swietego-mikolaja

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rajd-swietego-mikolaja-gielda-inwestowanie,34,0,2392866.html

Wygrani wg YAHOO FINANCE

Przegrani wg. YAHOO FINANCE

ETF NA + wg. YAHOO FINANCE

Kryptowaluty wg. YAHOO FINANCE

Źródło : https://finance.yahoo.com/cryptocurrencies

Dodaj komentarz

Facebook