Co to jest ETF Bitcoin? Wszystko co musisz wiedzieć

Aby zrozumieć, czym jest ETF Bitcoin, ważne jest, aby zrozumieć, czym jest fundusz ETF, fundusz inwestycyjny i indeks. Da ci to kontekst pełnego znaczenia ETF Bitcoin i dlaczego ma znaczenie.

Czym jest ETF?
Fundusz ETF (ETF) pobiera indeksy funduszy, towaru lub czasem koszyka aktywów i zamienia je w łatwe w handlu zabezpieczenie. Ułatwia inwestorom kupowanie i sprzedawanie aktywów, które w innym przypadku mogłyby być trudne do zdobycia.

ETF mogą być przedmiotem obrotu podobnie jak akcje z giełdami. To daje im znacznie więcej płynności.

Niektórzy uważają, że fundusze ETF są podobne do Funduszy Wzajemnych i Funduszy indeksowych. Tak nie jest.

Co to jest fundusz wzajemny?
A Mutual Fund to program inwestycyjny finansowany przez akcjonariuszy, który prowadzi obrót w urozmaiconych holdingach i jest profesjonalnie zarządzany.

Ponieważ zarządzają nimi profesjonalni ludzie, fundusze wzajemne mogą być powolne przy podejmowaniu decyzji, może wystąpić błąd ludzki, a opłaty są zazwyczaj dość wysokie.

Każdy akcjonariusz Funduszu Międzynarowego zyskuje lub traci na podstawie proporcji swojego posiadania. Fundusze te zazwyczaj inwestują w szeroki zakres papierów wartościowych, a ich wartość opiera się na wartości aktywów netto (NAV) na akcję, która może być wyrażona jako NAVPS.

Wartość aktywów netto funduszu wspólnego inwestora jest obliczana na podstawie wartości papierów wartościowych, które fundusz posiada, w zależności od liczby akcji.

Czym różnią się fundusze ETF od funduszy inwestycyjnych?
Podczas gdy funduszami wzajemnymi zarządzają profesjonaliści, fundusze ETF są zarządzane pasywnie, co oznacza, że ludzie rzadko angażują się na co dzień.

Handel z funduszami wzajemnymi na koniec dnia po cenie NAV, podczas gdy ETF może być przedmiotem obrotu przez cały dzień roboczy. Zwykle mają obciążenia sprzedażowe i minimalne inwestycje. Nie dotyczy to ETF.

Fundusze ETF są bardziej efektywne podatkowo niż fundusze inwestycyjne, ponieważ tworzą i wymieniają akcje z transakcjami niepieniężnymi, które nie są uważane za sprzedaż.

Co to jest fundusz indeksowy?
Fundusz indeksowy zwykle ma zestaw reguł, których przestrzega portfel inwestycji. Zasady te są wykonywane pasywnie, często za pomocą technologii uczenia maszynowego.

Reguły mogą obejmować ilość papierów wartościowych, które mają być trzymane w indeksie, z ważoną wartością procentową opartą na kapitalizacji rynkowej lub podobnym atrybucie.

Zaletą takiej struktury funduszu jest to, że redukuje błędy ludzkie i kiepską ocenę sytuacji. Ze względu na swój pasywny charakter zmniejsza również opłaty ponoszone przez fundusze inwestycyjne. Jeśli fundusz indeksowy jest automatycznie zarządzany za pomocą technologii uczenia maszynowego, opłaty te mogą być o rząd wielkości mniejsze.


Aby zrozumieć, czym jest fundusz indeksu kryptograficznego, ważne jest, aby zrozumieć, czym jest fundusz indeksowy i czym różnią się od funduszy inwestycyjnych.
Fundusz indeksowy jest rodzajem funduszu inwestycyjnego z portfelem skonstruowanym w celu dopasowania lub śledzenia składników indeksu rynkowego, takiego jak indeks Standard & Poor’s Index 500 (S & P 500).

W przeciwieństwie do funduszy aktywnie zarządzanych, fundusze indeksowe pasywnie śledzą wydajność danego indeksu.

Fundusze te nie mają przewyższać rynku, ale naśladują wyniki indeksu.

Uważany jest za prosty sposób dla początkujących, aby uzyskać ekspozycję na rynek inwestycyjny.

Ten rodzaj inwestycji zyskuje ogromną popularność. Szacuje się, że 1 $ na 5 USD zainwestowane w amerykańskie rynki akcji w 2016 roku przeszły indeksowane fundusze.

Indeks Fundusze kosztują mniej
Ponieważ portfele tych programów nie są „aktywnie zarządzane” (nie kupują i nie sprzedają aktywów w celu generowania dodatkowych zwrotów), ponoszą niższe koszty niż aktywnie zarządzane fundusze.

Aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne muszą płacić menedżerom portfela, analitykom, opłatom za badania i ponosić inne koszty.

Procent łącznej kwoty funduszu określa się jako wskaźnik kosztów.

Tendencja do obniżenia opłat za fundusze indeksowe doprowadziła do tego, że firmy takie jak Fidelity Investments z siedzibą w USA wprowadziły rachunki zerokuponowe.

Obrót handlowy
Wskaźnik obrotu jest procentem funduszy inwestycyjnych lub innych inwestycji, które zostały zastąpione w danym roku.

Różni się to w zależności od rodzaju funduszu inwestycyjnego, jego celu inwestycyjnego i / lub stylu inwestowania menedżera portfela.

Wysokie obroty (kupowanie lub sprzedawanie akcji w portfelu) mogą hamować wzrost z powodu zarówno kosztów transakcyjnych, jak i zysków kapitałowych.

Fundusze indeksowe generalnie mają znacznie niższe wskaźniki rotacji niż fundusze zarządzane aktywnie.

Uważa się, że ponieważ inwestorzy są zachęcani do myślenia o swoim całkowitym portfelu, a nie o elementach bazowych, są bardziej skłonni do dłuższego przechowywania swoich aktywów.

Fundusze indeksowe pomagają również w uniknięciu syndromu inwestora znanego jako „irracjonalna eskalacja”. Jest to termin, który odnosi się do sytuacji, w której ludzie mogą podejmować irracjonalne decyzje w oparciu o racjonalne decyzje w przeszłości lub uzasadniać już podjęte działania.

Fundusze indeksowe – z uwagi na fakt, że są już zróżnicowane – rozpraszają prawdopodobieństwo tego.

Jakie są minusy inwestowania w fundusze indeksowe?
Pasywny może być zły
Jak wspomniano wcześniej, istnieje szereg zalet, że fundusz indeksowy jest pasywny. Odzwierciedlając rynek tak bardzo, jak to możliwe, stara się unikać masowych spadków wartości.

Z drugiej strony, zarządzany fundusz może identyfikować niebezpieczne fundusze i unikać ich.

Brak kontroli
Jeżeli inwestor ma moralne lub osobiste powody, by nie chcieć zainwestować w konkretną firmę wymienioną w indeksie, nie ma możliwości odebrania jej pieniędzy z tej firmy, bez całkowitego opuszczenia funduszu indeksowego.

W zarządzanym funduszu prosty telefon może osiągnąć pożądane zmiany.

Bardziej niechętnie podejmują ryzyko
Usunięcie ryzyka błędu ludzkiego przez wybór funduszu indeksu eliminuje również szansę na znacznie większe nagrody, jeśli dany przedsiębiorca odnosi duży sukces.

Nie dość różnorodny
Kolejną krytyką jest to, że większość funduszy indeksowych nie reprezentuje wystarczającej dywersyfikacji w sektorach i branżach.

Na przykład indeks S & P 500 został skrytykowany za zbyt dużą wagę wobec firm finansowych.

Konto zarządzane indywidualnie może rozwiązać ten problem, tworząc prywatny fundusz indeksowy.

Najlepsze fundusze indeksów kryptograficznych
Teraz, gdy wiesz, czym jest fundusz indeksowy, otrzymasz listę najlepszych funduszy indeksu kryptograficznego, w które możesz zainwestować.

Crypto20 (C20)
Crypto20 zostało uruchomione w grudniu 2017 roku i zgromadziło około 30 milionów USD w ograniczonym ICO, który nie był dostępny dla mieszkańców USA.

Jak to działa?

Po debiucie wartość tokena wzrosła o prawie 400% w ciągu kilku miesięcy z 1,10 USD do około 4 USD.

Jak wygląda jego portfel?

Crypto20 posiada 20 najważniejszych kryptowalut ważonych limitem rynkowym. Jest to równoważone raz w tygodniu.

Jak kupić Crypto 20 (C20)

Możesz kupić C20 z HitBTC lub Bibox.

Coinbase Index Fund
Fundusz indeksu Coinbase jest dostępny tylko dla akredytowanych inwestorów amerykańskich. Oznacza to, że musisz udowodnić, że zarobiłeś 200 000 $ lub więcej w ciągu ostatnich 2 lat lub masz ponad 1 milion USD aktywów.

Jego indeks składa się ze wszystkich aktywów przechowywanych w Coinbase, które obecnie obejmują Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin i Ethereum Classic.

Pojęcia dotyczące funduszy i kluczowe fakty

W porównaniu z innymi funduszami indeksu kryptograficznego, platforma Coinbase jest znacznie bardziej ekskluzywna i oferuje znacznie mniejszą ekspozycję na kryptografię.

Jak kupić fundusz indeksu Coinbase

Możesz złożyć wniosek o zakup funduszu indeksowego tutaj.

Bittwenty (BTWTY)
Bittwenty był jednym z pierwszych funduszy indeksów kryptograficznych, które miały być dostępne dla inwestorów detalicznych. Token śledzi wydajność 20 najpopularniejszych kryptowalut i został wydany w grudniu 2016 r.

Był to doskonały czas na wydanie tokena funduszu indeksów kryptograficznych o wyjątkowym wzroście w branży do roku 2017.

Według zespołu Bittwenty’ego

„Zrobiliśmy to w taki sposób, że nawet nasz zespół nie może nim manipulować po uruchomieniu. Jest całkowicie pozbawiony zaufania i zdecentralizowany. Konieczne było osiągnięcie tego punktu bezpieczeństwa. Chcemy, aby indeks był uważany za poważne narzędzie ekonomiczne, zdolne do manipulowania ważnymi funduszami. ”

Jak to działa?

Po silnym debiucie rozpoczętym pod koniec 2016 roku rok 2018 był dla Bittwenty o wiele trudniejszym rokiem.

 

Dodaj komentarz

Facebook